0563 1915

testo 915i - TC immersion probe

testo 915i - TC immersion probe