EQUIPOS PARA PCR

EQUIPOS PARA PCR

Termocicladores con un software específico, intuitivo y sencillo. Aprobados a nivel internacional por organismos tan relevantes como en AOAC, AFNOR, NordVal en múltiples matrices.